Sök

Kvinnor diskar utomhus

Barns rättigheter i fara när världen backar i utveckling

Debatt Världens Barn har under 25 år bidragit till att miljontals barn i världens fattigaste länder fått möjlighet till utbildning, bättre hälsa och trygghet. Möjlighet att skapa sin framtid. Men enligt FN:s utvecklingsprogram backar nu världen i mänsklig utveckling, vilket riskerar att få stora konsekvenser, skriver företrädare för flera civilsamhällsorganisationer.

Artikel i GP 2022-09-23

För första gången på 20 år ökar barnarbete i världen och det främst bland barn mellan 5 och 11 år. Aldrig förr i modern tid har så många människor tvingats att lämna sina hem. Mer än en tredjedel av dem är barn – och det är få situationer som påverkar barns rättigheter så mycket som att vara på flykt. Allt fler barn går och lägger sig hungriga. Mer än vart femte barn i världen är drabbat av undernäring och varje minut dör ett barn under fem år på grund av sjukdomar orsakade av brist på rent vatten och sanitet.

Orsaken till den negativa utvecklingen handlar om väpnade konflikter som leder till att samhällen slås sönder och att människors möjligheter till framtid och trygghet raseras. Men det handlar också om de stora konsekvenser vi nu ser av klimatförändringarna, där torka, stormar och översvämningar påverkar barns tillgång till mat och rent vatten. Ett exempel är Pakistan, där en tredjedel av landet legat under vatten. Ett annat är länderna på Afrikas horn, där torka och brist på tillgång till mat lett till att 20 miljoner människor nu är i behov av akut hjälp.

Vi möter varje dag barn och unga som befinner sig i dessa situationer. För Juliana i Moçambique är hennes viktigaste framtidsfråga att ha rätt att bestämma över sin egen kropp. För Simon i Kenya är det att få gå i skolan, trots en funktionsnedsättning. För Anisha i Nepal att få tillgång till rent vatten, som inte gör henne sjuk och för Asma på flykt i Libanon att slippa arbeta. För Farita i Kambodja att alla elever i hennes skola ska få kunskap om hur man överlever en storm eller översvämning. Själv miste hon sin vän som drunknade då skolvägen täcktes av vatten.

Under många år har barns situation stärkts inom en rad områden, men nu går utvecklingen åt fel håll och det måste vi sätta stopp för. Följderna av att inte agera är alldeles för kostsamma i pengar, lidande och förlorade framtidsdrömmar.

Därför går vi samman för att belysa och förbättra barns rättigheter och liv. Tillsammans med tiotusentals ideella krafter runt om i landet visar vi att barns rätt till hälsa, skola och trygghet – rätten till en framtid – är det viktigaste uppdrag som världen har.

Helena Thybell, Generalsekreterare Rädda Barnen

Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Svenska Röda Korset

Erik Lysén, Chef Act Svenska kyrkan

Daniel Grahn, Generalsekreterare Erikshjälpen

Louise Lindfors, Generalsekreterare Afrikagrupperna

Martina Hibell, Generalsekreterare Barnfonden

Mattias Brunander, tf Generalsekreterare Diakonia

Josephine Sundqvist, Generalsekreterare Läkarmissionen

Niclas Lindgren, Direktor PMU och Ordförande Riksinsamlingen

Andreas Stefansson, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect

Anna Nilsdotter, Generalsekreterare WaterAid Sverige

Johanna Davén, Generalsekreterare IOGT-NTO-rörelsen

Mohamed Ibrahim, Generalsekreterare Islamic Relief

Publicerad:

2022-09-23

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se