Sök

Två pojkar promenerar framför en skolbyggnad.

Motståndskraft mot naturkatastrofer och sjukdomar

För att minska sjukdomar och öka barns möjlighet att gå i skolan driver organisationen WaterAid ett projekt i Madagaskar där skolelever får grundlig hygienutbildning och kunskap om vikten av rent vatten och trygga toaletter. Projektet genomförs i ett område som ofta drabbas av naturkatastrofer och vattenbrist.

På Madagaskar saknar 63 % av alla grundskolor rent vatten och 36 % toaletter – något som bland annat leder till att sjukdomar sprids och gör att många barn missar skolan på grund av att de ofta är sjuka med diarré. Området Fenerive-Est drabbas dessutom regelbundet av cykloner och översvämningar, vilket leder till förstörd infrastruktur och ökad risk för vattenburna sjukdomar.

Två pojkar står utanför ett tält.

Ett tält som satts upp som provisoriskt klassrum efter att skolbyggnaden skadats i en cyklon. Framför tältet står eleverna Juliano, 9 år, och Jeudi, 9 år. Foto: Ernest Randriarimalala/WaterAid

Tillgång till rent vatten och säkra toaletter

Med stöd av Världens Barn driver WaterAid ett projekt som fokuserar på att utbilda barn och lärare samt stärka skolornas strukturer, både för vardagen och i samband med naturkatastrofer.

Friska barn för ökad skolnärvaro

Målet är att barnen får långvarig kunskap om vikten av rent vatten, säkra toaletter och stärkta hygienvanor. Tack vare detta kommer fler barn kunna hålla sig friska vilket kommer ge dem större möjligheter att närvara fullt ut i skolundervisningen och därmed skapa bättre förutsättningar att få en god utbildning och positiv framtid. Även lärarna kommer besitta kunskap att dela med nuvarande och framtida generationer elever vilket möjliggör ett långsiktigt resultat.

Vad räcker pengarna till?

Hållbara vatten- och avloppslösningar som klarar framtida naturkatastrofer och bidrar till bättre hälsa. 

118 kr räcker till att plantera träd för att skydda vattenskjul i ett tillrinningsområde, samt två års underhåll av växterna.

136 kr räcker till att bekosta en meter vattenrör som hjälper människor att få vatten direkt till sin by.

222 kr räcker till en meter vattenrör och en säck med cement till ett vattenstationsbygge.

613 000 kr räcker till att bygga en pumpstation som ger vatten till en hel by.

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se