Sök

Rätten till ett fullvärdigt liv

Många år av svåra förhållanden har gjort att en stor andel av befolkningen i Afghanistan lever med funktionsnedsättningar. Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar sedan länge för att barn och unga med funktionsnedsättning ska vara en del av samhället.

På grund av ett beslut från talibanregimen den 11 juli 2023 – som sade att alla ”Sveriges aktiviteter” skulle pausas som en reaktion på koranbränningarna i Sverige – har Svenska Afghanistankommittén i mars 2024 tvingats pausa sin verksamhet i Afghanistan. Nedan ser du exempel på insatser som pågått under 2023. 

Eftersom funktionsnedsättningar ses som något skamfyllt på många håll i Afghanistan hindras många av barnen från att gå i skolan. SAK arbetar för att de ska kunna delta på samma villkor som alla andra men också få möjligheten att styra, välja och leva på det sättet som man själv mår bra av.

Semeia som har en hörselnedsättning lär sig teckenspråk och att skriva och läsa. Nästa år kan hon börja i vanlig skola. Foto: Qudratullah Attaye

Öka kunskapen om barns rättigheter

Huvudsyftet för SAKs arbete med rehabilitering av barn och unga med funktionsnedsättning är att alla människor ska kunna leva ett fullvärdigt liv oavsett vilka förutsättningar man har. Du ska själv kunna styra ditt liv på dina egna villkor.

Under 2023 kommer projektet att nå ungefär 4 000 barn och även att engagera familjer, religiösa ledare och samhällsledare, lärare och skolråd i byar för att öka kunskaperna om barns rättigheter.

En flicka med slöja ler och tittar in i kameran.

När Semeia gått ut skolan vill hon bli läkare och kunna hjälpa andra barn med funktionsnedsättningar. Foto: Qudratullah Attaye

Semeia vill bli läkare

Semeia går i Taloqan Preparatory Education Resources Center (PERC) i provinsen Takhar. Där går hon tillsammans med 32 andra barn med hörselnedsättningar, synnedsättningar eller intellektuella utmaningar. Syftet är att utbilda så att barnen sen kan gå vidare till den vanliga skolan.

Här kan Semeia lära sig teckenspråk, att läsa och skriva, och att kommunicera med sina kamrater.

När Semeia gått ut skolan vill hon bli läkare och kunna hjälpa andra barn med funktionsnedsättningar. Hon är oerhört glad för sin skola, innan hon började där kände hon att allt var hopplöst för henne som döv.

Vad räcker pengarna till?

Rehabilitering av barn med funktionsnedsättning och stöd för skolgång. 

61 kr räcker till en veckas skolgång för en elev i specialklass.

265 kr räcker till en månads skolgång för en elev i specialklass.

3 190 kr räcker till ett års skolgång för en elev i specialklass.

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se