Sök

En möjlighet att bearbeta svåra erfarenheter

Konstanta våldsamheter och att ständigt leva under svåra förhållanden har gjort att många barn mår dåligt, men möjligheterna att få hjälp är små. Röda Korset driver därför ett projekt i Palestina där barn och unga erbjuds stöd och hjälp att på olika sätt bearbeta trauman och svåra händelser.

Redan innan våldet eskalerade i Gaza i oktober 2023 levde minst en miljon barn i Gaza och Palestina med effekterna av svåra psykiska påfrestningar. Med stöd från insamlingen Världens Barn arbetar Röda Korset för att hjälpa barn och unga att hantera de fruktansvärda händelser som de ofta fått uppleva.

Barn spelar fotboll på en fotbollsplan.

Utbildade volontärer och personal finns på plats för att fånga upp barnens behov av att prata eller bearbeta svåra erfarenheter. Foto: Röda Korset

En plats där barn får vara barn

För de yngre barnen ordnas trygga platser där de genom lek, sport och konst kan få vara bara barn, men också få möjlighet att uttrycka sina känslor. Utbildade volontärer och personal finns på plats för att fånga upp barnens behov av att prata eller bearbeta svåra erfarenheter. Genom stödgrupper blir även barnens föräldrar stärkta och bättre rustade att stötta sina barns känslomässiga behov och utveckling.

För tonåringar ligger fokus på att ge dem redskap att själva kunna hantera sin situation och samtidigt stötta varandra. Genom att få träning i psykologisk första hjälpen får ungdomarna bättre förståelse för psykisk hälsa och kan hjälpa sina vänner och andra i deras omgivning att hantera kriser och bearbeta svåra händelser.

I de fall det behövs fångas barn och deras föräldrar upp och remitteras vidare till specialiserade vårdinsatser för att få den hjälp som krävs.

Våldet i Gaza har ytterligare ökat påfrestningarna för barn i hela Palestina, och barnen i Gaza har tvingats genomleva trauman som ingen ska behöva uppleva. Behovet av stöd för att bearbeta detta kommer att vara enormt under lång tid framöver.

Nu kan Layan hantera sina rädslor

Layan är en flicka i tioårsåldern som går i skolan i Tulkarm på Västbanken i Palestina. För barnen i Palestina är vardagen ofta full av osäkerhet och återkommande våldsamheter. I en dikt beskriver Layan hur Röda Korsets verksamhet fått henne att lära sig uttrycka sina känslor och hantera sina rädslor och sin sorg. Tack vare programmet kan Layan idag känna lugn och vardagen fungerar bättre.

Layans dikt:

My Education … My Education… My Education…
I learn there and relax.
There I mediate in a room for myself
There I express my feelings.
I overcome my fear and move into a world of imagination
I take adventure as if I were a traveler.
I have learned a lot and a lot
I have learned how to be calm.
I have learned how to overcome my sadness.
I have learned how to live in my world.
I manage my life
I learned how to overcome my fear
Through inhaling long
and exhaling short, with little thinking
We make the impossible
This was my education
This was my education
This was my education

Vad räcker pengarna till?

200 kr räcker till ett lekpaket (innehåller bland annat ritblock, målarbok, pennor, hopprep, stressboll, såpbubblor, sagobok och tygpåseryggsäck att förvara allt i)

300 kr räcker till individuell hjälp till ett barn att bearbeta svåra händelser.

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se