Sök

Ett gäng med barn och unga knäpper med fingrarna och tittar in i kameran.

Trygghet och skolgång för barn i utsatthet

Idag finns Sri Lanka på 10-i topplistan av länder i världen med högst antal undernärda barn. Här arbetar IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisation med att ge stöd till barn för att tillgodose barnens mest nödvändiga behov, stärka deras rättigheter och säkra att barnen får gå i skolan.

Många fattiga familjer i Sri Lanka försörjer sig genom att föräldrar utför kroppsarbete mot dagslön, så kallade daglönare. I och med den ekonomiska krisen som drabbat landet har detta blivit allt svårare. Det har lett till en utökad fattigdom och att barn drabbas av undernäring när familjen inte har råd med mat.

Nilusha jobbar på ett företag där de tar hand om skalet från kokosnötter och skickar till en fabrik som tillverkar olika saker med det. Om det regnar kan de inte arbeta och då får de ingen inkomst. På frågan om vad hon önskar för sina barn i framtiden svarar hon: ”Främst bra utbildning, för det var något vi inte fick. Jag önskar det för mina barn så att de får en bra framtid.” Foto: Tobias Wallentinsson/Riksinsamlingen

När barnen inte får mat orkar de inte gå i skolan och man ser att fler barn hoppar av sin skolgång. Det i sin tur leder till fler barnäktenskap och graviditeter. Men situationen förvärras också av föräldrars alkoholkonsumtion, som leder till ökad fattigdom, sjukdom och inte sällan våld inom familjer. Därför arbetar ADIC inte bara med att säkra barnens behov, med näringsrik mat, hälsa och skolgång, utan också med hela familjer för att minska alkoholrelaterade skador och beroende. I projektet får även skolpersonal ökad kunskap i hur man kan upptäcka att barn far illa i familjer med missbruk, och hur de kan agera för att hjälpa dessa barn. Över trehundra barn och deras familjer ingår i projektet som stödjs via Världens Barn.

Med stöd från insamlingen Världens Barn ser man till att barn och unga som lever i fattigdom får möjlighet att gå i skolan. Foto: Tobias Wallentinsson/Riksinsamlingen

En lärare som ingår i projektet, Ms. Anupama Wijitha Kumari vittnar om hur hon, efter utbildning av ADIC, fick upp ögonen för en elev som det gick allt sämre för i skolan. Med stöd av sin nya kunskap tog fröken Anupama kontakt med eleven och dess föräldrar, och fick reda på att det var stökigt i familjen på grund av faderns alkoholbruk.

– Jag lyckades närma mig familjen, och våra samtal ledde till att de sökte hjälp. Nu har de det bättre, och eleven har fått tillbaka arbetsro och motivation.Det ger mig så mycket glädje att tänka på hur alla vi lärare som tränats i projektet, tillsammans kan hjälpa så många elever! säger hon.

“Genom projektet har jag utvecklat ett mod att våga prata inför andra och har insett att det är något jag gillar och jag hoppas kunna använda den egenskapen i framtiden för att lyfta viktiga frågor”, berättar Ushan. Foto: Tobias Wallentinsson/Riksinsamlingen

“Genom projektet har jag blivit modigare”

I projektet får barnen vara med på aktiviteter, lära sig om barns rättigheter och utveckla sina egna intressen som dans, musik eller teater tillsammans med andra.

Ushan, 14 år, är en av deltagarna. Han berättar att projektet har hjälpt honom att bli tryggare i sig själv.

– Tidigare var jag väldigt blyg och rädd att ta plats och vara med på olika aktiviteter men nu är det helt borta, säger Ushan.

En av hans favoritaktiviteter är att rita och sätta upp affischer.

– Jag kände inte till barns rättigheter tidigare men nu har jag lärt mig. Jag gillar att göra affischerna för det är ett bra sätt att utrycka mina idéer och skapa något nytt, berättar han.

Han har även blivit mer bekväm med att prata inför publik.

– Genom projektet har jag utvecklat ett mod att våga prata inför andra och har insett att det är något jag gillar och jag hoppas kunna använda den egenskapen i framtiden för att lyfta viktiga frågor, säger Ushan.

Vad räcker pengarna till?

150 kr räcker till verksamhet för barn i en by där de får livskunskap om rättigheter, hälsa, trygghet genom lek, teater och diskussioner.

200 kr räcker till att arrangera rådgivning i byar till föräldrar med alkoholmissbruk och de får stöd att sluta.

360 kr räcker till en skolväska, läroböcker och pennor som räcker i ett år.

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se