Sök

Flyttbara skolor för att fler barn ska få utbildning

I Bangladesh, de många flodernas land arbetar Erikshjälpen tillsammans med samarbetsorganisationen Friendship för att barn ska kunna gå i skolan trots de klimatkatastrofer som ständigt hotar landet.

Tillsammans med samarbetsorganisationen Friendship arbetar Erikshjälpen för att stärka barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet och skydd i nordvästra och norra Bangladesh. Här är det långt ifrån självklart att barnen som bor i de avlägsna områdena på landsbygden kring alla floddeltan, har tillgång till utbildning. Vanligast är att barnen går i skolan till och med årskurs fem. Vad som händer efter det, beror på familjens ekonomiska situation och hur nära eller långt bort skolan ligger.

Särskilt svårt är det för flickorna. Istället för att få möjlighet att fortsätta studera riskerar många att giftas bort. Gifts en i familjen bort är det en mun mindre att mätta. Andra flickor riskerar att missa stora delar av sin utbildning då vägen till skolan är lång och farlig eller att man i brist på sanitet och möjlighet till god hygien under perioder av mens hellre stannar hemma än att gå till skolan.

Mim går i årskurs fem på Friendship Primary School Khamarbashpata. Hon älskar skolan, särskilt ämnet engelska och hon är väldigt engagerad i skolans aktiviteter. Foto: Friendship

Barnen kan förändra samhället

Bangladesh är de många flodernas land. Öarna i floddeltana är föränderliga och utsatta för återkommande översvämningar och andra naturkatastrofer. På grund av öarnas obeständighet har det inte varit möjligt att etablera infra­struktur i form av elförsörjning, vägar, skolbyggnader och kliniker där.

De flyttbara skolorna har visat sig vara ett framgångsrikt sätt för att fånga upp de barn som bor i de mest svårtillgängliga och klimatsårbara områdena. Det har också visat sig vara en framgångsfaktor att satsa på att utbilda barnen i kris- och katastrofberedskap samt i deras rättigheter. Genom sina nya kunskaper blir barnen själva delaktiga i att förändra inte bara sin egen framtid utan även hela samhällen.

Mims mamma blev bortgift som 15-åring. “Jag ska göra allt jag kan för att min framtid ska bli annorlunda. Jag vill bli lärare och bidra till att fler barn får gå i skolan”, säger hon. Foto: Friendship

Skolan möjliggör drömmar

Att få fortsätta gå i skolan och få en hel utbildning är något som elvaåriga Mim Akter hoppas på. Men det är inget hon tar för givet. Hon kommer från Khamarbashpata som ligger i Chilmari, i norra Bangladesh, och hon känner till allt för många flickor vars liv har tagit en annan riktning.

Barnäktenskap och barnarbete är vanligt i Bangladesh. Mims egen mamma blev bortgift som 15-åring. När en flicka gifts bort tvingas hon sluta skolan för att istället ta hand om det nya hushållet och svärföräldrarna, och bidra till familjens försörjning.

– Jag ska göra allt jag kan för att min framtid ska bli annorlunda. Jag vill bli lärare och bidra till att fler barn får gå i skolan, säger hon.

Mim, 11 år, och hennes klasskompis jobbar på en väggtidning i skolan. Tack vare flyttbara skolor har Mim en möjlighet att utbilda sig. Foto: Friendship

Mim går i årskurs fem på Friendship Primary School Khamarbashpata. Hon älskar skolan, särskilt ämnet engelska och hon är väldigt engagerad i skolans aktiviteter. Hennes högsta dröm är att få fortsätta studera. I dag får cirka 650 miljoner flickor i världen ingen eller mycket bristfällig utbildning. Fattigdom, mens, eller lång och farlig skolväg är några av orsakerna till att flickor missar stora delar av sin skolgång eller tvingas hoppa av skolan helt.

Mim hjälper sin mamma att laga mat hemma. Foto: Friendship

Mim, hennes föräldrar och fem syskon bor i ett mindre hus, på en av alla sandöar som är en del av Brahmaputra-floddeltat. Området är svårtillgängligt, sårbart och hårt drabbat av klimatförändringarna. Översvämningar, cykloner och andra naturkatastrofer drabbar dem en till två gånger om året och skapar stor förödelse. Ras och jorderosioner gör det svårt att bygga bestående infrastruktur som vägar och skolor. Men tack vare den flyttbara skolan, som Erikshjälpen tillsammans med organisationen Friendship tagit fram och etablerat, har Mim och många andra barn i området möjlighet att gå i skolan.

Genom skolan har Mim och hennes vänner fått kunskap om sina rättigheter samt om hur man bygger upp en beredskapskraft och klarar naturkatastrofer. Hela byn är förändrad. Och nu vågar Mim hoppas på en annan framtid än sin mammas.

– Nu är alla i byn engagerade i frågan om barnäktenskap, berättar hon stolt.

Fyra flickor promenerar med skolböcker i händerna.

I dag får cirka 650 miljoner flickor i världen ingen eller mycket bristfällig utbildning. Fattigdom, mens, eller lång och farlig skolväg är några av orsakerna till att flickor missar stora delar av sin skolgång eller tvingas hoppa av skolan helt. I bild: Mim 11 år och hennes vänner på väg till skolan. Foto: Friendship

Vad räcker pengarna till?

100 kr räcker till skolmaterial och hygienprodukter för ett barn i en-två månader

300 kr räcker till skolmaterial, hygienprodukter och mat till ett barn i en-två månader

7000 kr kostar det att montera ned en flyttbar skola och etablera den på ny plats

Nyhetsbrev

Håll koll på årets kampanj, nytt material och idéer från frivilliga runt om i landet!

Prenumerera

Logga

Besöksadress

Gustavslundsvägen 141, Bromma

Postadress

Världens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

BesöksadressGustavslundsvägen 141, Bromma

PostadressVärldens Barn, c/o Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

info@varldensbarn.se